Meest gestelde vragen, de antwoorden
en feiten over het LSP

Vraagteken

Vraag

Antwoord

1) Hoe vraag ik een nieuwe UZI pas aan? 1) Op de site van het Ministerie van VWS.
2) Hoe installeer ik de software die mijn UZI pas kan lezen? 2) Installatie vergt technische kennis. Vraag indien mogelijk de ICT-afdeling, een ICT-medewerker of uw leverancier het servercertificaat te installeren.
Handleiding IIS7/IIS8
Handleiding Apache
3) Moet mijn kind zelf toestemming geven? 3)
– Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder/voogd toestemming.
– Voor kinderen van 12 tot 16 jaar moet zowel de ouder/voogd als het kind zijn handtekening zetten.
– Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.
4) Welke UZI passen zijn er?
(meer over de UZI-pas)
4) Er zijn 3 soorten.
– Die voor de zorgverlener, die BIG geregistreerd is: de apotheker of huisarts. Deze mag alles en dus ook Opt-in aanmelden bij het LSP.
– Dan de medewerkerspas op naam. Deze moet door de zorgverlener met zijn UZI pas in de applicatie gemandateerd worden voor het aanmelden van opt-ins bij het LSP.
– Tot slot de medewerkerspas zonder naam, kan niet worden gebruikt voor aanmelden en bevragen.Dan heb je nog de UZI passen van voor juli 2013. Die zijn met pasfoto, maar zonder abonneenummer. Na juli 2013 zijn de UZI passen zonder foto uitgevoerd, maar wel met een abonneenummer. Dit maakt voor het bovenstaande niets uit.
5) Wat moet ik doen om mijn UZI-pas te verlengen?
(meer over de UZI-pas)
5) 3 maanden voordat een UZI-pas verlopen is krijgt u bericht. U kunt dan de vervangingsaanvraag digitaal indienen. Het totale proces duurt maximaal 7 werkdagen. Doorlooptijd van een UZI-certificaatsaanvraag bedraagt 3 weken
6) Mag de bedrijfsarts gegevens raadplegen via het LSP? 6) Nee, bedrijfsartsen mogen geen gegevens opvragen via het LSP. Zij beschikken niet over systemen die dat kunnen (tenzij bedrijfsartsen in systemen van ziekenhuizen, apotheken of huisartsen werken) en ook niet over de persoonlijke UZI-pas die daarvoor nodig is.
7) Kan  ik met mijn UZI-pas in meerdere apotheken werken?
(meer over de UZI-pas)
7) Ja, dat is mogelijk door het gebruik van gastpas. Standaard staat voor alle Pharmacom systemen het gastgebruik van de UZI-pas al ingesteld. U hoeft alleen de UZI pas te koppelen aan het gebruikersaccount.
8) Welke UZI-pas gebruik je wanneer de apothekersassistent gedetacheerd is?
(meer over de UZI-pas)
8) Hij/zij kan zich als abonneezorgverlener in het UZI-register registreren en UZI-middelen aanvragen. Lees hier hoe.
9) Kan mijn patiënt achterhalen wie zijn gegevens heeft geraadpleegd via het LSP? 9) Ja, dat is mogelijk als de patiënt dit kenbaar maakt op de site van VZVZ. Hij wordt dan per mail op de hoogte gesteld.
10) Kan ik in mijn AIS de labwaarden toestemming vastleggen? 10) Ja, dat is mogelijk als u MIRA gebruikt. Via het scherm NAW en vervolgens de optie communicatie kunt u  in het linkermenu de toestemming van de patiënt vastleggen.
– Bij Aposys is vastleggen niet mogelijk.
– Bij Pharmasys is vastleggen niet mogelijk
11) Is bij het versturen van een pushbericht via mijn EBS het vragen van toestemming aan de betrokkende verplicht? 11) Nee, volgens de EGIZ gedragscode is voorafgaande toestemming niet nodig omdat persoonlijke informatieverstrekking geen vereiste is bij pushverkeer . De betrokkene kan wel bezwaar maken.
11) Wat moet ik doen als mijn vraag er niet bij staat? 11) Stel uw vraag online door rechtsboven op uw scherm te klikken op “Klik hier en stel uw vraag online.”

Naar boven


lsp feiten


worden medische gegevens van de patiënt elektronisch beschikbaar gesteld aan andere zorgverleners in de keten. → Het beschikbaar stellen van informatie mag alleen als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven (zgn. opt-in beleid) én als het voor de behandeling nodig is. De zorgverlener die erom vraagt, moet ook een behandelrelatie met de patiënt hebben.
→ Met het gebruik van het LSP kunnen patiënten die onverwacht in de spreekkamer van een onbekende arts terecht komen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij een onbekende apotheek, beter geholpen worden omdat hun belangrijkste actuele medische gegevens zoals hun medicatiegegevens, direct geraadpleegd kunnen worden. → Informatie beschikbaar gesteld op het LSP is alleen opvraagbaar binnen de eigen regio. Alleen met toestemming van de beheerder kan hiervan afgeweken worden. Deze toestemming wordt alleen gegeven na een geldige motivatie, bijvoorbeeld omdat de apotheek, het ziekenhuis of huisartspraktijk in een grensgebied is gevestigd.
→ Het LSP draagt bij aan vermindering van en overdrachtsproblemen en van administratieve lasten. Het LSP wordt landelijk door VZVZ beheerd. In Amsterdam/Amstelland is dat uitbesteed aan EZDA.

Naar boven

Uw vraag:

SLUIT

Uw vraag is verzonden!

Naam *
Email *
Leeg laten
Rol * Bijv.: Patient, Arts, Apotheker
Vraag *
* Verplicht veld