ik geef toestemming

Toestemming verwerkentoestemming landelijk schakelpunt epd

U bent aangesloten op het LSP om medische gegevens van uw patiënten te kunnen delen met andere zorgverleners als dat nodig is voor de behandeling. Als u medische gegevens van een patiënt wilt aanmelden bij het LSP, heeft u conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) én de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), zijn uitdrukkelijke toestemming nodig. Patiënten om deze toestemming vragen, heet ‘opt-in’.
De patiënt informeren

Als u toestemming vraagt aan uw patiënt, moet hij weten waar hij precies toestemming voor geeft. Volgens de WGBO en de Wbp heeft u als zorgverlener de plicht om de patiënt eerst goed en persoonlijk te informeren. U voldoet aan deze plicht door de patiënt één van de VZVZ informatiematerialen te overhandigen. Deze voldoen aan alle eisen van het CBP:

‘Beter geholpen met goede informatie’
‘Uw medische gegevens elektronisch delen?’
‘Uw medische gegevens elektronisch delen?’ (incl. toestemmingsformulier)

 

Gratis bestellen Check

Toestemming vragen en vastleggen

Als u de patiënt heeft geïnformeerd, kunt u hem om toestemming vragen. Dit hoeft slechts eenmalig. Patiënten kunnen op 3 manieren toestemming geven:

  1. mondeling
  2. schriftelijk met een volledig ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier
  3. online via www.ikgeeftoestemming.nl.

In alle gevallen is het belangrijk dat u de toestemming zorgvuldig vastlegt in het dossier van de patiënt. Hierin moet duidelijk zijn op welke datum de patiënt toestemming heeft gegeven en met welk informatiemateriaal u hem heeft geïnformeerd. Nadat u de toestemming heeft vastgelegd, kunt u de gegevens aanmelden bij het LSP.

De voorwaarden voor het vragen en vastleggen van een rechtsgeldige toestemming zijn in een document vastgelegd: Factsheet toestemming vragen en verwerken.

Naar aanleiding van een steekproef van VZVZ rondom het toestemmingsproces (juli 2016) heeft een apotheek de bevindingen van VZVZ ter beschikking gesteld, zodat u uw eigen werkwijze hiermee kan vergelijken: Checklist verwerken toestemming patiënt

Bewaartermijn toestemmingsformulier

Als een patiënt zijn toestemmingsformulier heeft afgegeven, kunt u het formulier te beschouwen als onderdeel van het patiëntendossier. De wettelijke bewaartermijn voor patiëntendossiers is 15 jaar. Wanneer de patiënt zijn toestemming wil veranderen, moet het formulier opnieuw ingevuld worden en verwerkt worden.

Toestemming registreren

U moet de toestemming van de patiënt vastleggen in uw AIS/HIS. Daarna kunt u het dossier aanmelden en zijn de gegevens beschikbaar via het LSP. De ICT-systemen zijn inmiddels voorbereid op de registratie. Uw ICT-leverancier kan u verder informeren over hoe u deze toestemming kunt registreren in uw AIS/HIS en hoe u vervolgens gegevens kunt aanmelden.


Naar boven

Uw vraag:

SLUIT

Uw vraag is verzonden!

Naam *
Email *
Leeg laten
Rol * Bijv.: Patient, Arts, Apotheker
Vraag *
* Verplicht veld