Prikkeldraad

Beveiliging

Uitgangspunt bij het uitwisselen van gegevens via het LSP is dat patiëntgegevens in het zorginformatiesysteem van de bronhouder blijft. Het LSP beheert de zogenoemde verwijsindex. Deze verwijsindex houdt bij van welke patiënt gegevens, in welk zorginformatiesysteem, bij welke zorgaanbieder liggen opgeslagen.

 

 

 

 

Er zijn diverse maatregelen genomen om de uitwisseling van gegevens via het LSP zo optimaal mogelijk te beveiligen. Zo moeten alle aangesloten informatiesystemen en de verbindingen met het LSP voldoen aan de eisen voor een goed beheerd zorgsysteem (GBZ).

Identificatie en autorisatie

Een zorgaanbieder die via het LSP patiëntgegevens wil uitwisselen, moet zich identificeren. Dit kan met een UZI-pas. Aan de hand van de informatie op de UZI-pas worden via het LSP alleen gegevens verstrekt aan zorgverleners die bevoegd zijn om gegevens in te zien.

Het LSP zorgt er ook voor dat alleen die gegevens op te vragen zijn, waarvoor de zorgverlener bevoegd is. Niet alle gegevens zijn beschikbaar voor iedere zorgverlener. De informatie die een zorgverlener kan opvragen, is afhankelijk van zijn rol.

Logging

Het LSP legt vast welke zorgverleners gegevens hebben aangemeld en welke zorgverleners gegevens hebben opgevraagd. Dit heet logging. Logging heeft als doel te kunnen bepalen of de inzage gerechtvaardigd is. De patiënt kan inzage krijgen in de logging.

Hoe zit het met de veiligheid, wie houdt toezicht, hebben zorgverzekeraars toegang toe het LSP? Deze en andere vragen worden hier beantwoord.


Naar boven

Uw vraag:

SLUIT

Uw vraag is verzonden!

Naam *
Email *
Leeg laten
Rol * Bijv.: Patient, Arts, Apotheker
Vraag *
* Verplicht veld